media
lecture

Toán - Lớp 6

Thứ tự thực hiện các phép tính

Giáo viên: Lương Văn Tâm

Thứ tự thực hiện các phép tính

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 6
 • Giáo viên: Lương Văn Tâm
 • Thời gian: Thứ Sáu, 29/10/2021Từ 14:00 đến 15:30
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 6
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • frame
   Tập hợp các số tự nhiên
  • frame
   Ghi số tự nhiên. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con
  • frame
   Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con
  • frame
   Phép cộng và phép nhân
  • frame
   Phép trừ và phép chia
  • frame
   Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân 2 lũy thừa cùng cơ số
  • frame
   Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • frame
   Thứ tự thực hiện các phép tính
  • frame
   Tính chất chia hết của 1 tổng
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • frame
   Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
  • frame
   Ước và Bội
  • frame
   Số nguyên tố, hợp số, bảng số nguyên tố
  • frame
   Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  • frame
   Ước chung và bội chung
  • frame
   Ước chung lớn nhất
  • frame
   Bội chung lớn nhất
  • frame
   Làm quen với số nguyên âm
  • frame
   Tập hợp các số nguyên
  • frame
   Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  • frame
   Cộng hai số nguyên cùng dấu
  • frame
   Cộng hai số nguyên khác dấu.
  • frame
   Tính chất của phép cộng các số nguyên
  • frame
   Phép trừ hai số nguyên
  • frame
   Quy tắc dấu ngoặc
  • frame
   Quy tắc chuyển vế
  • frame
   Nhân hai số nguyên khác dấu
  • frame
   Nhân hai số nguyên cùng dấu
  • frame
   Tính chất của phép nhân
  • frame
   Mở rộng khái niệm phân số
  • frame
   Phân số bằng nhau
  • frame
   Tính chất cơ bản của phân số
  • frame
   Rút gọn phân số
  • frame
   Quy đồng mẫu nhiều phân số
  • frame
   So sánh phân số
  • frame
   Phép cộng phân số
  • frame
   Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
  • frame
   Phép trừ phân số
  • frame
   Phép nhân phân số
  • frame
   Bội và ước của một số nguyên
  • frame
   Điểm, đường thẳng
  • frame
   Ba điểm thẳng hàng
  • frame
   Đường thẳng đi qua hai điểm
  • frame
   Trồng cây thẳng hàng
  • frame
   Tia
  • frame
   Đoạn thẳng
  • frame
   Độ dài đoạn thẳng
  • frame
   Khi nào thì AM + MB = AB ?
  • frame
   Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • frame
   Trung điểm của đọan thẳng
  • frame
   Nửa mặt phẳng
  • frame
   Góc
  • frame
   Số đo góc
  • frame
   Vẽ góc cho biết số đo
  • frame
   Khi nào thì xOy + yOz = xOz ?
  • frame
   Tia phân giác của một góc
  • frame
   Thực hành đo góc trên mặt đất
  • frame
   Đường tròn
  • frame
   Tam giác
  • frame
   Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • frame
   Phép chia phân số
  • frame
   Hỗn số. Số thập phân. Phần%
  • frame
   Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • frame
   Tìm một số biết giá trị phân số của nó
  • frame
   Tìm tỉ số của hai số
  • frame
   Biểu đồ phần trăm
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử