media
lecture

Toán - Lớp 12

Mặt cầu

Giáo viên: Đỗ Thị Kim Hoa

Mặt cầu

Đang cập nhật

 • Môn học: Toán - Lớp 12
 • Giáo viên: Đỗ Thị Kim Hoa
 • Thời gian: Thứ Sáu, 29/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Toán Lớp 12
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  • frame
   Cực trị của hàm số
  • frame
   Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  • frame
   Đường tiệm cận
  • frame
   Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
  • frame
   Lũy thừa
  • frame
   Hàm số lũy thừa
  • frame
   Lôgarit
  • frame
   Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
  • frame
   Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  • frame
   Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  • frame
   Nguyên hàm
  • frame
   Tích phân
  • frame
   Ứng dụng của tích phân trong hình học
  • frame
   Số phức
  • frame
   Cộng , trừ và nhân số phức
  • frame
   Phép chia số phức
  • frame
   Phương tình bậc hai với hệ số thực
  • frame
   Khái niệm về khối đa diện
  • frame
   Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  • frame
   Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • frame
   Khái niệm mặt tròn xoay
  • frame
   Mặt cầu
  • frame
   Hệ tọa độ trong không gian
  • frame
   Phương trình mặt phẳng
  • frame
   Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử