media
lecture

Tiếng Anh - Lớp 6

Natural wonders of the world

Giáo viên: Nguyễn Đức Long

Natural wonders of the world

Đang cập nhật

 • Môn học: Tiếng Anh - Lớp 6
 • Giáo viên: Nguyễn Đức Long
 • Thời gian: Thứ Sáu, 29/10/2021Từ 19:30 đến 21:00
 • Thời lượng: 01 giờ, 30 phút
Lợi ích khi tham gia học
 • icon
  Tương tác trực tiếp
 • icon
  Xem lại bài giảng
 • icon
  Chọn giờ linh hoạt
 • icon
  Hệ thống kiến thức
 • icon
  Khám phá kiến thức
 • icon
  Trải nghiệm lớp thực
 • icon
  Được học miễn phí
LIVE Class
Khung chương trình
 • 01
  Anh lớp 6
  Kiến thức buổi học bao gồm:
  • frame
   My new School
  • frame
   My home
  • frame
   My friends
  • frame
   My neighbourhood
  • frame
   Natural wonders of the world
  • frame
   Our Tet holiday
  • frame
   Television
  • frame
   Sports and games
  • frame
   Cities of the world
  • frame
   Our houses in the future
  • frame
   Our greener world
  • frame
   Robots
 • Không có chương trình
 • Không có chương trình
Lịch học LIVE khác
Cùng giảng viên
Lịch học LIVE
Với giáo viên khác
Miễn phí học thử