Học tốt Tiếng Anh

Những bài viết & chia sẻ mới nhất về Học tốt Tiếng Anh

Từ vựng Tiếng Anh về Trái cây

9 Tháng Năm, 2021 - 1:56 278 lượt xem

Từ vựng Tiếng Anh về trái cây

Trái cây là món vừa bổ, vừa ngon. Có rất nhiều dưỡng chất để bổ sung giúp cho cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Cung cấp các dưỡng chất vinamin và các khoáng chất cho cơ thể người. Hãy để TOPPY giúp bạn mở rộng hơn vốn từ vựng Tiếng Anh về các loại trái cây nhé!

Các từ vựng trái cây bằng tiếng Anh

TỪ VỰNG VỀ TRÁI CÂY

 1. Melon [‘melən] : Dưa
 2. Watermelon [‘wɔ:tə’melən] : Dưa Hấu
 3. Lychee [lai’t∫e:]: Vải
 4. Longan [‘lɔηgən]: Nhãn
 5. Pomegranate [‘pɔmigrænit]: Lựu
 6. Berry [‘beri]: Dâu
 7. Strawberry [‘strɔ:bri] : Dâu Tây
 8. Passion fruit [‘pæ∫n] [fru:t] : Chanh Dây
 9. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 10. Apple: /’æpl/: táo
 11. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 12. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 13. Grape: /greɪp/: nho
 14. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 15. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 16. Mango: /´mæηgou/: xoài
 17. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 18. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 19. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 20. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 21. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 22. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 23. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 24. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 25. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 26. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 27. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 28. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 29. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 30. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 31. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 32. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 33. Raisin: /’reizn/: nho kho

Sau khi bạn đã biết những từ vựng, vậy để học tốt hơn bạn có thể vận dụng thêm là học bằng hình ảnh để học tiếng Anh. Việc học tiếng Anh vô cùng quan trọng, bạn cần thay đổi nhiều cách học để mình có thể nâng cao được vốn từ vựng của bản thân. T

Những lưu ý về việc học từ vựng trái cây bằng tiếng Anh?

Việc học từ vựng ở các chủ đề tiếng Anh là việc khá khó khăn. Vì vậy bạn cần phân biệt rõ ràng các bước học tập một cách có hiệu quả và phù hợp. Sẽ có những cách đọc của các loại trái cây tương đối giống nhau chính vì vậy việc bạn cần học đi học lại – nghe là điều không thể thiếu. Toppy sẽ dành thêm cho bạn nhiều từ vựng theo chủ đề để hỗ trợ các bạn trong việc học tập của mình.

Xem thêm: Từ vựng trái cây bằng hình ảnh

 

Tin khác trong Học tốt Tiếng Anh
Những bài viết & chia sẻ khác về Học tốt Tiếng Anh
 • Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

  08/06/2021
 • Phiên âm tiếng Anh

  08/06/2021
 • Cách phát âm s es

  08/06/2021
 • Lời chúc tết bằng tiếng Anh

  07/06/2021