Học tốt Tiếng Anh

Những bài viết & chia sẻ mới nhất về Học tốt Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1

6 Tháng Sáu, 2021 - 7:17 278 lượt xem

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Toppy xin gửi đến các bé những vocabulary của Unit 1 lớp 4, chúc các bé sẽ có những bài học từ vựng bổ ích để phát triển về các mặt ngôn ngừ từ vựng. Dưới đây là từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 1 cùng Toppy khám phá nhé!

 

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Unit 1: Nice to see you again

Good Morning [ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ] : chào buổi sáng

Class [klɑːs]: lớp học

Nice to see you again [naɪs tu si ju əˈgɛn]: rất vui khi gặp lại bạn

Again /əˈɡen/ : lại

How are you /haʊ ɑːr /juː/ Bạn khỏe không?

I’m very well /ˌaɪˈem ver.i  wel/ Tôi rất khỏe

Thank you  /ˈθæŋk ˌjuː/ Cảm ơn

And you /ænd  juː/ Còn bạn

I’m very well to [aɪm ˈvɛri wɛl tu] Tôi rất tốt

Sorry /ˈsɔːr.i/ xin lỗi

I’m late [aɪm ˈleɪtər] Tôi tới trễ

Come in [kʌm ɪn] mời vào

Point [pɔɪnt] chỉ

Aternoon [a:fte’nu:n] buổi chiều

Evening  [’i:vnig] buổi tối

Good bye /gʊd’bai/ tạm biệt

See you [si: ju:] gặp bạn

Tomorrow [təˈmɑˌroʊ] ngày mai

See you later [‘leite] gặp lại sau

Hometown [houm’taun] : Quê hương

Student’s card [studənt kɑrd] Thẻ học sinh

Các từ vựng ở Unit 1 sẽ liên quan về chủ đề chào theo các buổi, chúc ngủ ngon, về quê quán. Hãy cùng Toppy cho bé học tập thêm về từ vựng tiếng Anh của chương trình lớp 4.

Xem thêm: Bài tập tiếng Anh lớp 4 Tiếng Anh lớp 4,

Tin khác trong Học tốt Tiếng Anh
Những bài viết & chia sẻ khác về Học tốt Tiếng Anh
 • Tiếng Anh cho trẻ lớp 1

  26/06/2021
 • Kinh nghiệm học tiếng Anh

  26/06/2021
 • Cách dạy con học tiếng Anh

  25/06/2021
 • Học tiếng anh với người nước ngoài

  25/06/2021