Phương Trình Hóa Học

CH3CHO ra C2H5OH | Cân bằng phản ứng CH3CHO + H2 → C2H5OH

4.7/5 - (8 bình chọn)

CH3CHO + H2 → C2H5OH là phương pháp điều chế ancol etylic từ anđehit axetic. Với nhiệt độ xúc tác thích hợp ta sẽ thu được etanol. Hy vọng với nội dung phương trình CH3CHO ra C2H5OH này sẽ giúp bạn đọc viết chính xác phản ứng cũng như vận dụng tốt vào giải bài tập ancol etylic. Mời các bạn tham khảo.

Table of Contents

Phương trình CH3CHO ra C2H5OH

1. Phương trình phản ứng CH3CHO ra C2H5OH

CH3CHO + H2 overset{Ni,t^{circ } }{rightarrow} C2H5OH

2. Điều kiện phản ứng điều chế ancol etylic xảy ra

Nhiệt độ, xúc tác: Ni

Nội dung mở rộng CH3CHO ra C2H5OH

Etanol là gì?

 

CH3CHO ra C2H5OH
Cấu tạo phân tử của etanol

Etanol có tên gọi khác là rượu etylic, ancol etylic, công hay rượu. Nó là một ancol mạch hở, công thức hóa học của nó là C2H6O hay C2H5OH. Đây là đồng phân nhóm chức của dimetyl ete. Etanol thường được viết tắt là EtOH (Et là etyl – C2H5).

Tính chất phổ biến của etanol

Tính chất vật lý

 

CH3CHO ra C2H5OH
Cấu trúc phân tử etanol
  • Etanol là chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi thơm nhẹ và dễ cháy. Có vị cay đặc trưng.
  • Etanol nhẹ hơn nước (khối lượng riêng 0,7936 g/ml ở 15 oC) và tan vô hạn trong nước. Nó có thể tan trong ete và clorofom, hút ẩm, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời.
  • Dễ bay hơi, sôi ở nhiệt độ 78,39 C, hóa rắn ở -114,15 oC.

Tính chất hóa học

Mang đầy đủ tính chất của một ancol đơn chức

Phản ứng thế H của nhóm -OH

Tác dụng với kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

PTPƯ:   2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Phản ứng thế nhóm -OH

Phản ứng với axit vô cơ

PTPƯ: C2H5-OH + H-Br → C2H5-Br + H2O

Phản ứng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

CH3CHO ra C2H5OH
Sơ đồ điều chế etylaxetat

PTPƯ:  CH3COOH + C2H5-OH → CH3COOC2H5 + H2O

Lưu ý:

– Phản ứng cần được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

– Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chiều chuyển dịch cân bằng để có phương pháp tăng hiệu suất phù hợp.

Phản ứng với ancol (điều kiện phản ứng H2SOđậm đặc, 140oC) tạo ete

PTPƯ: C2H5-OH + H-O-C2H5 → C2H5-O-C2H5 + H2O

Phản ứng tách nhóm -OH (phản ứng tách H2O) (điều kiện phản ứng H2SOđậm đặc, 170oC) tạo anken

PTPƯ:

– CH3-CH2-OH  → CH2=CH2 + H2O

– CH3-CH2-CHOH-CH3  → H2O + CH3-CH=CH-CH3 (sản phẩm chính)

→ H2O + CH3-CH2-CH=CH2 (sản phẩm phụ)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

– Đối với ancol no, đơn chức mạch hở:

CnH2n+2O + 3n/2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

– Đối với ancol no, đa chức mạch hở:

CnH2n+2Ox + (3n+1-x)/2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

– Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:

C2H5OH + CuO  → CH3-CHO + H2O + Cu

Phản ứng riêng

– Phản ứng tạo buta 1,3 – dien cho hơi rượu đi qua chất xúc tác hỗn hợp, ví dụ Cu + Al2O3 ở 380-400 oC, lúc đó xảy ra phản ứng tách loại nước

2C2H5OH → CH2= CH-CH=CH2 + 2 H2O + H2

– Phản ứng lên men giấm: oxy hóa rượu etylic 10 độ bằng oxi không khí có mặt men giấm ở nhiệt độ khoảng 25oC.

CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O

Ứng dụng quan trọng

Ứng dụng trong công nghiệp

 

CH3CHO ra C2H5OH
Etanol dùng để pha chế xăng sinh học E5
  • Vì điểm đóng băng thấp nên etanol được sử dụng trong các sản phẩm chống đông lạnh.
  • Etanol cũng được sử dụng làm dung môi hoặc chất pha để pha vecni, dược phẩm, nước hoa,…
  • Nó còn được dùng để điều chế một số hợp chất hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,…
  • Cồn Etanol dùng để pha chế xăng sinh học E5, E10, thường tỉ lệ xăng > 90%.
  • Etanol dùng trong công nghiệp in, công nghiệp điện tử, dệt may.

Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

 

CH3CHO ra C2H5OH
Etanol là nguyên liệu để tạo ra đồ uống hàng ngày như: rượu, bia,...

Etanol ứng dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm hay còn gọi là cồn thực phẩm và có những ứng dụng sau đây:

  • Etanol là một trong những nguyên liệu để tạo ra đồ uống có cồn mà hằng ngày chúng ta vẫn hay sử dụng như bia, rượu, …
  • Etanol còn được dùng như nước ướp gia vị, khử mùi thực phẩm,..

Ứng dụng trong dược phẩm và y học

Etanol là một chất chống vi khuẩn, sát trùng. Nó được dùng để điều chế thuốc ngủ. Ở nồng độ nhất định còn là dung dịch dùng để tẩy rửa, vệ sinh các dụng cụ y tế.

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập liên quan CH3CHO ra C2H5OH

Câu 1. Công thức phân tử của ancol dạng C4H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo khác nhau?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án DCH3-CH2-CH2-CH2-OH

CH3-CH2-CH(OH)-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-OH

CH3-CH(OH)(CH3)-CH3

Có tất cả 4

Câu 2. Công thức cấu tạo của rượu etylic là

A. CH2 – CH3 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.

D. CH3 – CH2 – OH.

Đáp án D

Câu 3. Từ Ancol etylic người ta có thể điều chế được sản phẩm nào sau đây?

A. Axit axetic

B. Cao su tổng hợp

C. Etyl axetat

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 4. Ancol etylic có khả năng tan tốt trong nước là do:

A. Ancol etylic tạo được liên kết hidro với nước

B. Ancol etylic uống được

C. Ancol etylic là chất lỏng

D. Ancol etylic chứa cacbon và hidro

Đáp án A:  Ancol etylic tạo được liên kết hidro với nước

Câu 5. Trong 100 ml rượu 40° có chứa

A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.

B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.

C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước.

D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất.

Đáp án B: 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.

Câu 6. Cho các nhận định dưới đây, CH3CHO ra C2H5OH nhận định đúng là

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng H2 thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

A. (c), (d)

B. (b), (c), (d)

C. (b), (c)

D. (a), (d), (e)

Đáp án B(a) sai, anđehit là hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cộng vào nhóm -CHO

Vậy có 2 phát biểu đúng

Câu 7. Cho 1,8 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 1,12 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. HCHO.

C. C4H9CHO.

D. C2H5CHO.

Đáp án A Phương trình phản ứng

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,05                →                    0,05 mol

R-CHO → 2Ag

0,025 ← 0,05 mol

MRCHO = 1,8/0,05 = 72

R + 29 = 72 → R= 43 (C3H7)

Đáp án A

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42

B. 9,44

C. 4,72

D. 7,42.

Đáp án BTheo đề bài ta có

⇒ nCO2 = 0,24 mol;

nH2O = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

mhỗn hợp = mC + mH + mO

⇒ m = 0,24.12 + 0,6.2 + (0,6 – 0,24).16 = 9,44 (gam)

Câu 9.  Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ phân tử rượu etylic có 1 nhóm -OH

A. Đốt cháy rượu etylic sinh ra khí CO2 và nước

B. Cho rượu tác dụng với Na

C. Cho rượu etylic tác dụng với CuO nung nóng

D. Thực hiện phản ứng tác nước điều chế etilen

Đáp án B: Cho rượu tác dụng với Na
Trên là lý thuyết và bài tập liên quan đến phương trình hóa học CH3CHO ra C2H5OH. Học sinh cần làm bài tập liên tục để học tốt hơn. Nếu có thắc mắc thì Toppy luôn có thầy cô giáo giải đáp cho bạn.

————————————–

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đăng Ký Nhận Ngay Tài Liệu Tổng Ôn Trị Mất Gốc