Học tốt Tiếng Anh

Những bài viết & chia sẻ mới nhất về Học tốt Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

8 Tháng Sáu, 2021 - 11:51 278 lượt xem

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Toppy sẽ gửi đến bạn các từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 2 với những từ vựng liên quan đến tên các quốc gia, các quốc tịch và cách hỏi quê hương.

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Unit 2 I’m from Japan

Amerian [ə’merikə] nước Mỹ

American  [ə’merikən] người nước Mỹ

Viet Nam [‘vietnam] nước Việt Nam

Vietnamese [vietna’mi:z] người Việt Nam

England [‘iɳglənd] nước Anh

English  [‘iηgli∫] người nước Anh

Australia [os’treilion] nước Úc

Australian [ɔs’treiljə] người nước Úc

Japan [dʒə’pæn] nước Nhật

Japanese  [dʒə’pæni:z] người nước Nhật

Malaysia [ma’leizia] nước Malaysia

Malaysian [ma’leizisn] người nước Malaysia

From [from] đến từ

Nationality [næ∫ə’nælət] quốc tịch

Country [‘kʌntri] quốc gia

Với unit 2 này các bé sẽ học những từ vựng liên quan đến tên các quốc gia, quốc tịch và cách hỏi nơi chốn với người khác. Cách để học tốt tiếng Anh đối với các bé một số lưu ý học tập dưới đây: Chia thời giản biểu đối với việc học và cùng học tập chung với các bé. Việc thiết lập thời gian biểu trong học tập là điều vô cùng quan trọng, để giúp các bé nhớ lâu hơn về từ vựng cũng như tăng khả năng học. Mong muốn bổ sung từ vựng và học tập cùng Toppy. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết học tập tiếng Anh bổ ích tại Toppy nhé!

Cùng ôn lại từ vựng ở unit 1 tiếng Anh lớp 4 tại:Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 1,Bài tập tiếng Anh tiếng Anh lớp 4..

 

 

Tin khác trong Học tốt Tiếng Anh
Những bài viết & chia sẻ khác về Học tốt Tiếng Anh
 • Tiếng Anh cho trẻ lớp 1

  26/06/2021
 • Kinh nghiệm học tiếng Anh

  26/06/2021
 • Cách dạy con học tiếng Anh

  25/06/2021
 • Học tiếng anh với người nước ngoài

  25/06/2021